Εταιρικα Δωρα - Διαφημιστικό Στυλό DS8 Metal Clip

Εταιρικα Δωρα - Διαφημιστικό στυλό

Περιγραφή

Εταιρικα Δωρα

Its clear-cut, minimalist look and high-quality design elements make the DS8 Metal Clip a timeless classic amongst writing instruments. The new metal tip adds an eye-catching premium accent to the model. Four different colours are available: copper, silver, graphite and black, each with a satin or chrome finish. 

The metal clip is attached to the casing by a clip holder, which can be designed in a contrasting colour. This provides your brand with a touch of elegance and offers the opportunity to integrate brand-related accents.

Κωδικός Προϊόντος: DS8 Metal Clip
Ποσότητα: