Διαφημιστικό Στυλό DS7

Διαφημιστικό στυλό

Περιγραφή

Hidden within its elegant body surface, there is an innovative mechanism with a push button in the middle of the body surface. The best place to include eye-catching colour highlights. 

And whoever picks it up will have a tough time resisting the temptation to play with this button. Try it for yourself!

Κωδικός Προϊόντος: DS7
Ποσότητα: