Διαφημιστικό Στυλό DS1

Στυλό με λογότυπο

Περιγραφή

Only the DS1 features the dot with its eye-catching combination options. In total, up to six areas can be printed on the DS1 – the side cap, back cap, barrel, clip and both dot surfaces. 

 

The dot is available in thirteen polished colours.

 

 

 

 
Κωδικός Προϊόντος: DS1
Ποσότητα: